Договор публічної оферти


Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Ця оферта, є офіційною пропозицією компанії "SweetKvit", далі по тексту - "Продавець", укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через інтернет-магазин, далі по тексту - "Договір", і розміщує Публічну оферту(пропозиція) на офіційному інтернет-сайті Продавця "https ://sweetkvit.com(далі - "Інтернет-сайт").
1.2. Ця угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.
1.3. Вказаний договір є публічним, тобто згідно ст. 633 Цивільні кодекси України, його умови однакові для усіх Покупців.
1.4. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця(акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, в терміни і за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Визначення термінів

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, нижчеприведені терміни трактуються так:
Товар - готові вироби, комплектуючі і супровідні предмети;
Інтернет-магазин - відповідно до Закону України "Про електронну комерцію", засіб для представлення або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди;
Продавець - компанія, що реалізовує товари, представлені на Інтернет-сайті;
Покупець - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче;
Замовлення - вибір окремих товарних позицій із загального каталогу товарів, вказаних Покупцем при розміщенні замовлення, і оплата їх вартості;
Реєстрація - надання Покупцем особистих відомостей : повне ім'я(найменування); діюча електронна адреса; діючий контактний телефон; місто; адреса доставки замовлення.
Обліковий запис - запис особистих відомостей в системі Продавця шляхом реєстрації;
Дані облікового запису - контактна інформація, яку зберігає Продавець для ідентифікації Покупця і його новинного сповіщення. Дані облікового запису не містять зведення що стосуються контактів, проектів, завдань, подій або інших аналогічних даних Покупця.

Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується сплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.
3.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в інтернет-магазині, у тому числі:
добровільний вибір Покупцем товарів в інтернет-магазині;
самостійне оформлення Покупцем замовлення в інтернет-магазині;
оплата Покупцем замовлення, оформленого в інтернет-магазині;
обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Оформляти замовлення мають право Покупці, виключно зареєстровані в інтернет-магазині Продавця.
4.2. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті інтернет-магазину і наявний.
4.2. Кожна товарна позиція може бути представлена в замовленні в кількості, наявній в наявності у Продавця.
4.3. За відсутності товару менеджер компанії зобов'язаний повідомити Покупця(по телефону).
4.4. За відсутності товару Покупець має право відмовитися від цього товару, замінити його іншим товаром, анулювати замовлення.

Умови доставки замовлення

5.1. Доставка товарів, придбаних в інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де і робиться видача замовлень.
5.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи, згідно із законодавством України.

Порядок оплати вартості замовлення

Післяплатою
6.1. Оплата здійснюється готівковими коштами в гривні за фактом отримання товару у відділенні транспортної компанії, яка займалася доставкою замовлення.
6.2 Якщо Покупець не забрав своєчасно(впродовж безкоштовного терміну зберігання) доставлене замовлення з відділення транспортної компанії, інтернет-магазин залишає за собою право анулювати таке замовлення.

За безготівковим розрахунком на банківську карту
6.3. За узгодженням з менеджером онлайн оплата може робитися до або після комплектації замовлення на вказану банківську карту Продавця картою VISA/MasterCard будь-якого банку Покупця з додаванням до вартості замовлення в гривні 1% за банківське обслуговування.
6.4. У разі не вступу грошових коштів в обумовлені з менеджером терміни на банківську карту Продавця інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Через платіжну систему LiqPay
6.5. У разі оплати замовлення через систему безпечних платежів Приватбанку - liqpay, така оплата робиться на Інтернет-сайті Продавця у момент оформлення замовлення. Для цього Покупцеві необхідно буде вказати дані платіжної картки. При цьому комісія Приватбанку складатиме до 2,75% від вартості замовлення, залежно від виду банківської карти, з якою переказуються кошти.
6.6. Якщо при виборі цього способу оплати грошові кошти не поступили на карту Продавця, замовленню автоматично привласнюється статус "Анулирован".

Права і обов'язки сторін

7.2. Продавець зобов'язаний:
у обумовлені з Покупцем терміни укомплектувати замовлення і зробити усе необхідне совій сторони, щоб Покупець його отримав.
7.1. Продавець має право:
у односторонньому порядку призупинити виконання договірних зобов'язань у разі порушення Покупцем умов цього договору.
7.2. Покупець зобов'язаний:
своєчасно сплатити і отримати замовлення на умовах цього договору.
7.3. Покупець має право:
оформити замовлення в інтернет-магазині Продавця;
вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором і чинним законодавством України.
8.2. Продавець не несе відповідальності за:
змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
за незначну невідповідність колірної гамми товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно із-за різної колірної передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;
за будь-яке псування товару і збитки, що зазнали, при транспортуванні замовлених товарів перевізником;
за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення;
за затримку і перебої в наданні послуг(обробки замовлення і доставці товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою цього доступу до мережі Інтернет;
за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC- адреси, логіна і пароля третім особам;
8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями(особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося інше обличчя) особам або їх майну, юридичним особам, державі або моральним принципам моральності;
8.4. У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачати і запобігти розумними способами;
8.5. Продавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даною угодою, якщо це сталося внаслідок зовнішніх обставин і/або дій(бездіяльності) третіх осіб,(обставини і дії/бездіяльність) знаходяться поза контролем і/або без провини Продавця.
8.6. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей договір за умови попередньої публікації його на сайте http://sweetkvit.com.
9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.
9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту(оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцеві свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні Закону України "Про захист персональних даних".
9.4. Оплата Покупцем оформленого в інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу(публічної оферти).
9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України "Про електронну комерцію".
9.6. Використання ресурсу інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
9.7. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків, новинної розсилки та ін.

Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару в інтернет-магазин робиться згідно чинного законодавства України.
10.2. Повернення товару в інтернет-магазин робиться за рахунок Покупця.
10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат інтернет-магазину, пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.

Термін дії договору

11.1. Електронний договір вважається укладеною з моменту отримання особою що направив пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостої ст. 11 Закону України "Про електронну комерцію".
11.2. До закінчення терміну дії цей договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.
11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однієї із сторін умов цього Договору і у випадках, передбачених чинним законодавством України.
Звертаємо вашу увагу, що інтернет-магазин "sweetkvit" на офіційному интернет-сайте http://sweetkvit.com, має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет платформою ФОП і юридичним особам для реалізації товару.